zmedeno razmišljanje o homoseksualnosti

sprejemam homoseksualnost kot eno izmed spolnih usmeritev in načinov vedenja; Bogve – morda gre celo za najbolj vzvišeno vrsto ljubezni, čeprav iskreno dvomim – zaradi lepote deklet.

tudi Stari so cenili pederastijo, celo vzvišeno cenili nad heteroseksualnimi odnosi
homoseksualnost (med moškimi) se Grkom kaže kot nekaj vzvišenega, saj gre za čisto ljubezen – duhovno in telesno, ki je potrditev duhovne. Tudi iz razloga, da ni povezana s prokreacijo in je tako na nek način cilj in smoter sama v sebi.
rojevanje otrok, družina, potomstvo je domena heteroseksualnih odnosov (za Grke so bili ti odnosi na nižjem nivoju – sledeč Platonovemu Simpoziju).
ne vem, zakaj bi na to, da homoseksualci ne morejo imeti otrok, gledali kot na to, da jih ne morejo imeti. Ne morejo jih imeti, tako kot jaz ne morem kriliti s šestimi rokami – to mi preprosto ne gre v škodo, to ni moj manjko, to ni moja ne-zmožnost – kolikor je ne-zmožnost omejitev. 
Vsekakor – emancipacija homoseksualcev. Ampak v tem, kar homoseksualnost je. Ljubezenski odnos med dvema osebama (istega spola), ki se med seboj tudi dopolnjujeta in rasteta.
Heteroseksualnost je po definiciji drugačna: Je ljubezenski odnos med dvema.. opa! tremi..Opa! So že štiri! Vključuje rodovitnost kot temeljno uresničitev heteroseksualnega odnosa.
Homoseksualni odnos je že brez rodovitnosti lahko popoln v tem kar je, namreč ljubezenski odnos med dvema (če želite tudi več) osebama.
Grki tega, da homoseksualci drug z drugim nimajo otrok, niso razumeli kot manjko, ampak kot vzvišenost.
Destigmatizirajmo homoseksualnost! Destigmatizirajmo tudi vrednoto družine, češ da je obča vrednota. Ne. Vrednota družine (v smislu: imeti svojo družino, svoje otroke) je pač vrednota, povezana s heteroseksualnostjo*. Ne silimo homoseksualcev v mišljenje, da morajo imeti družino in otroke, če pa jih ne morejo imeti in če to preprosto pač ni v domeni njihovega načina (spolnih) odnosov.
Če pa homoseksualci ne morejo imeti otrok, pa jih želijo imeti – pa boste vendar priznali, da gre za neko deviacijo, za “bolezen”? Nihče si namreč ne pomišlja ne-plodnih heteroseksualnih parov oklicati za “bolne”, kar se tiče zmožnosti prokreacije. Da pa bi kdo oklical homoseksualce za bolne?? Homofob!
Zdravnik: Gospa heteroseksualka, a ste bolni?
Heteroseksualka: Da, ne morem imeti otrok.
Zdravnik: Aha, uff… Poglejte, tole in tole so opcije, v končni fazi pa obstaja tudi možnost posvojitve otroka.
Zdravnik: Gospa homoseksualka, a ste bolni?
Homoseksualka: Ne, nisem bolna, samo..
Zdravnik: Ja, aleluja! Zdravnika potrebujejo bolni, ne pa zdravi. Lep dan!
Kaj pa če je homoseksualnost nekaj čisto običajnega, nekaj še mnogo bolj običajnega pa je heteroseksualnost, iz katere se rojevajo novi seksualci.
*Kolikor pa je heteroseksualnost obča, in zdi se, da je “še kar” obča, toliko je in naj bo tudi vrednota družine obča