Tèma

okopal sem se. v tèmi.
zgodaj zvečer
v zamaknjeni uri
na pragu novembra

blaga kopel, blažja od luči

tèma mi je spirala
privide očitnega
in rezko kričavost
idej.

na pragu koseške
mlakuže sem se
kopal v nejasnosti,
srečni bogatin
Patricij v oblakih
Karakalovih term

megla, ki ne kaže nikamor
smerokaz vseh smerokazov
maža utrujenim očem

tèma je božala lica
in šepetala blagovest:
ne, ni.
ni.

karkoli že.
ni.

oh, preljubi mrak