Tèma

okopal sem se. v tèmi. zgodaj zvečer v zamaknjeni uri na pragu novembra blaga kopel, blažja od luči tèma mi je spirala privide očitnega in rezko kričavost idej. na pragu koseške mlakuže sem se kopal v nejasnosti, srečni bogatin Patricij v oblakih Karakalovih term megla, ki ne kaže nikamor smerokaz vseh smerokazov maža utrujenim očem… Continue reading Tèma