Negativen prizvok pojma "ideologija", ki jo prevajamo kot "lažno zavest", je rezultat hubrističnega razsvetljenskega sanjaštva. Kot da je moč doseči zares "pravo zavest"! Ratzinger je izvirni greh opisal kot našo neizogibno vpetost v neko kulturo, v nekakšnost, v "ideologijo".

Na zdravje!

Pred dvema tednoma sem zelo zaneseno zatrjeval, da je ni sile, ki bi h kulturnemu osiromašenju sveta prispevala bolj kot boj za univerzalno sprejetost človekovih pravic. Še vedno se mi zdi poanta tistega teksta relevantna, sem […]

Demokracija, kdo bo tebe ljubil?

Biti demokrat je danes junaško. V očeh javnosti pa pogosto znak mentalne, še posebej pa moralne zaostalosti, reakcionarnosti. Žal. Biti demokrat pomeni priznavati legitimnost različnim pogledom na svet in na politična vprašanja. Da, tudi če […]