Na zdravje!

Pred dvema tednoma sem zelo zaneseno zatrjeval, da je ni sile, ki bi h kulturnemu osiromašenju sveta prispevala bolj kot boj za univerzalno sprejetost človekovih pravic. Še vedno se mi zdi poanta tistega teksta relevantna, sem […]

Demokracija, kdo bo tebe ljubil?

Biti demokrat je danes junaško. V očeh javnosti pa pogosto znak mentalne, še posebej pa moralne zaostalosti, reakcionarnosti. Žal. Biti demokrat pomeni priznavati legitimnost različnim pogledom na svet in na politična vprašanja. Da, tudi če […]

Ne gre za zaroto. Huje je.

Ljudje so si dolga tisočletja kompleksne naravne, pa tudi družbene pojave razlagali s konceptom čudeža, božjega posredovanja, s konceptom posredovanja nekoga ali nečesa, česar ne vidimo. Tako se je uganka vzročnosti dopolnila, radovednost je bila […]